آدرس فروشگاه و تماس با ما

شعبه 1

شهر ری میدان غیبی خیابان خرمدره گلستان 1 غربی

شعبه 2

شهید بخارایی فلکه دوم خیابان امیر غربی پلاک 9

02155068660